1. Jeżeli po otrzymaniu Produktu Klient znajdzie w nim wady fabryczne powinien niezwłocznie skontaktować się z Obsługą Sklepu www.naturalnie-zdrowi.pl za pomocą poczty elektronicznej: biuro@naturalnie-zdrowi.pl
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez Naturalnie Zdrowi, a w szczególności:
  a) stwierdzenia w dostarczonym produkcie wady fabrycznej,
  b) stwierdzenia w dostarczonym produkcie uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
  c) niezgodności produktu z produktem opisanym w zamówieniu
  d) realizacji zamówienia niezgodnej z Regulaminem sklepu www.naturalnie-zdrowi.pl
 3. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient będzie poinformowany przez Obsługę Sklepu www.naturalnie-zdrowi.pl,co do dalszych kroków do podjęcia w celu realizacji reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać poprawnie wypełniony formularz kontaktowy zawierający: imię i nazwisko, adres e-mail pod którym Klient występuje w www.naturalnie-zdrowi.pl, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Narzędzie do elektronicznego zgłaszania reklamacji dostępne jest w ramach zrejestrowanego Konta użytkownika, w sekcji Twoje zamówienia, po otwarciu zamówienia, którego reklamacja dotyczy.
 5. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez www.naturalnie-zdrowi.pl. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), www.naturalnie-zdrowi.pl, zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu. www.naturalnie-zdrowi.pl gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem, że jeśli część ceny została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych przez Klienta, zostanie zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona przez Klienta, a rabat zostanie ponownie zapisany na Koncie Klienta.

Treść do formularza:

 1.  Adres e-mail konsumenta
 2. Imię i nazwisko konsumenta
 3. Adres konsumenta
 4. Nr zamówienia
 5. Nazwa reklamowanego produktu/ów
 6. Powód reklamacji
 7. Rodzaj żądania reklamacyjnego:
  – Wymiana towaru na nowy
  – Obniżenie ceny towaru o kwotę…
  – Odstąpienie od umowy i zwrot ceny towaru na konto…

Uzupełnij w przypadku wyboru 3. Obniżenia ceny towaru lub 4. Odstąpienia od umowy: