1. Użytkownik serwisu www.naturalnie-zdrowi.pl zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych i powstrzymania się od podawania danych fałszywych i bezprawnych. Serwis www.naturalnie-zdrowi.pl  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanych na wskazany przez użytkownika adres email.

 2. Poprzez rejestrację w serwisie www.naturalnie-zdrowi.pl  klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis www.naturalnie-zdrowi.pl  jego danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji jego zamówienia i rozliczeń finansowych zgodnie z ustawa z dnia 29/08/1997 „O ochronie danych osobowych”

 3. Klient może samodzielnie dokonać korekty swoich danych osobowych, po stwierdzeniu ich nieprawidłowości. Poprzez wysłanie stosownego maila, klient może zażądać usunięcia swoich danych z serwisu www.naturalnie-zdrowi.pl 

 4. Zarejestrowany użytkownik serwisu  www.naturalnie-zdrowi.pl  wyraża zgodę na otrzymywanie poprzez serwis www.naturalnie-zdrowi.pl korespondencji elektronicznej, bezpośrednio związanej z realizacją jego zamówień oraz odpowiedzi na jego zapytania.

 5. Serwis www.naturalnie-zdrowi.pl  zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego związanego z realizacją zamówienia.

 6. Transakcje kartami kredytowymi prowadzone są we współpracy z Przelewy24, należącym do spółki PayPro SA z siedzibą na ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (https://przelewy24.pl/)

 

Oferta handlowa:

 1. Na stronach serwisu www.naturalnie-zdrowi.pl zamieszczono informacje o towarach, a w szczególności: opis, pojemność, i zastosowanie. Administracja serwisu dokłada starań aby były one aktualne i odpowiadały rzeczywistości jednak nie ponosi odpowiedzialność za ich zgodność ze stanem faktycznym

 2. Przed użyciem/zastosowaniem produktu użytkownik serwisu ma obowiązek zapoznania się ze stanem faktycznym i opisem na etykiecie konkretnego towaru oraz na stronie www.naturalnie-zdrowi.pl 

 3. Ceny towarów zgodnie z opisem oraz koszty dostawy są wymieniane w serwisie w kwotach brutto.

 

Zamówienie użytkownika:

 1. Złożenie zamówienia w serwisie ww.naturalnie-zdrowi.pl odbywa się poprzez klikniecie funkcji „Kupuję i płacę”.

 2. Potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie i potwierdzenie realizacji zamówienia odbywają się drogą elektroniczną.

 3. Serwis www.naturalnie-zdrowi.pl zastrzega sobie prawo usunięcia z zamówienia towaru brakującego w magazynie realizującym zamówienie.

 4. Serwis www.naturalnie-zdrowi.pl nie ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikłe ze zdarzeń losowych

 5. Użytkownik serwisu może anulować zamówienie poprzez stosowną funkcję lub poinformowanie o tym fakcie administratora www.naturalnie-zdrowi.pl drogą elektroniczną.

 6. Zamówienia wymagające przedpłaty nieopłacone do 7 dni roboczych od daty ich potwierdzenia do realizacji są usuwane przez administrację serwisu.

   

Płatności:

 1. Użytkownicy serwisu www.naturalnie-zdrowi.pl  dokonują płatności za zamówione towary, postępując zgodnie z instrukcjami w serwisie

 2. Przewidziane są sposoby zapłaty: Płatność przelewem bankowym na numer konta wskazany w potwierdzeniu zamówienia.

 3. Serwis www.naturalnie-zdrowi.pl zastrzega, że zamówienie przygotowywane wg indywidualnej specyfikacji kupującego i na jego zamówienie wymaga przedpłaty i jest realizowane po otrzymaniu zapłaty na konto.

 

Warunki realizacji dostaw:

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu płatności na konto www.naturalnie-zdrowi.pl w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie.

 2. Naturalnie Zdrowi dokłada starań, aby dostawy organizowane były nie później niż 3 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności za złożone zamówienie (ten czas może się wydłużyć w przypadku dużych ilości zamówień).

 3. Towar wysyłany jest od poniedziałku do piątku.

 4. Serwis www.naturalnie-zdrowi.pl  nie ma wpływu na czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

 5. Towar dostarczany jest na adres dostawy wskazany w zamówieniu klienta.

 6. Zamówienia o wartości mniejszej niż 249 PLN realizowane są na koszt klienta. Do wartości towaru doliczany jest koszt dostawy. Klient akceptuje koszty serwisu poprzez potwierdzenie zamówienia. Administrator serwisu zastrzega sobie czasową zmianę wartości zamówienia realizowanego na koszt klienta poprzez wprowadzenie promocji o czym poinformuje na stronie głównej serwisu zakupowego.

 7. W uzasadnionych przypadkach serwis www.naturalnie-zdrowi.pl zastrzega możliwość ponownego naliczenia kosztów usługi transportu. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury za dodatkowe koszty usługi transportu.

 8. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta traktowana będzie jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. Niekompletność dostawy nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia, jeśli wcześniej zostało ono potwierdzone.

 9. Przyjęcie dostawy przez klienta potwierdzone jego podpisem na dokumencie dostawy oznacza potwierdzenie jej zgodności ze złożonym zamówieniem.

 

Zwroty i reklamacje:

 1. Klientom www.naturalnie-zdrowi.pl przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty dostawy pod warunkiem, że towar jest w dalszym ciągu fabrycznie zapakowany i nie posiada śladów zużycia.

 2. Klient zobowiązany jest dostarczyć zwracany towar do miejsca dostawy wskazanego na fakturze.

 3. Wszystkie towary sprzedawane w serwisie www.naturalnie-zdrowi.pl objęte są gwarancją producenta obowiązującą na terenie RP.

 4. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia pod adresem zgodnym z fakturą sprzedaży. Klient otrzyma pisemne powiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

Zmiana Regulaminu serwisu www.naturalnie-zdrowi.pl :

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od momentu jego opublikowania na stronie serwisu www.naturalnie-zdrowi.pl 

 2. Serwis www.naturalnie-zdrowi.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania zarejestrowanych użytkowników serwisu.

 

Spory:

 1. Serwis www.naturalnie-zdrowi.pl  deklaruje gotowość rozwiązywania wszystkich sporów w drodze negocjacji.

 2. Sądem właściwym dla rozwiązywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy Naturalnie Zdrowi w Rzeszowie.


     Ogólne:

Operatorem i właścicielem sklepu naturalnie-zdrowi.pl jest Naturalnie Zdrowi Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Karpa 55/12, 35-607 Rzeszów.

NIP: 8133848242 oraz REGON: 387613040

Naturalnie Zdrowi – suplementy z natury

Naturalnie Zdrowi Sp. z o.o.

ul. Karpa 55/12

35-607 Rzeszów